http://www.nutriquest.nl/google975d940541693105.html

Uitvoeren van interne audits, uitvoeren van externe audits, uitvoeren van leveranciersaudits, uitvoeren van hygiëne inspecties

Het uitvoeren van audits en inspecties

Voor het goed onderhouden van uw bestaande kwaliteitssysteem is het noodzakelijk de werking ervan systematisch te toetsen door middel van een zogenaamde interne audit. Ook kan het wenselijk zijn een audit uit te voeren bij uw toeleverancier om zeker te stellen dat zij voldoende veilig en betrouwbaar kunnen produceren en/of leveren. Ter voorbereiding op een eventuele certificering kan een pre-audit uitgevoerd worden. Verder kan uw organisatie zelf worden geauditeerd door uw afnemer of een certificerende instelling.

Ervaren in het uitvoeren van audits

Zowel voor het uitvoeren van interne-, leveranciers- en pre-audits, als het voor het begeleiden en ondersteunen van door derden bij uw bedrijf uit te voeren audits, kunt u een beroep op ons doen. Onze auditor Mieke Vriezen is Lead auditor en ervaren in het uitvoeren van audits bij producenten, leveranciers en dienstverleners en kent de richtlijnen die hiervoor worden gehanteerd uit eigen ervaring.