http://www.nutriquest.nl/google975d940541693105.html

Systemen voedselveiligheid: HACCP, BRC, Hygiënecode, IFS, RikPlaza+, FSSC 22000, ISO 22000

Eigen voedselveiligheidsplan opstellen of hygiënecode gebruiken

Produceert, verwerkt of distribueert u levensmiddelen? Dan moet u een HACCP-voedselveiligheidsplan opstellen of u kunt een door de branche opgestelde en officieel erkende hygiënecode gebruiken.

Wetgeving verplicht levensmiddelenbedrijven een HACCP-systeem toe te passen dat de productveiligheid beheersbaar maakt. Een HACCP-voedselveiligheidsplan wordt volgens de Europese Hygiëneverordening: Verordening (EG) Nr. 852/2004, artikel 5 (pagina 8), opgesteld en is gebaseerd op de 7 basisprincipes van HACCP die zijn beschreven in de Codex Alimentarius (World Health Organization, WHO). Het gaat om alle eetwaren en drinkwaren, én grondstoffen en hulpstoffen die worden toegevoegd of gebruikt in een levensmiddel. De zogenaamde HACCP is de standaardmethode in de levensmiddelenindustrie voor de bewaking van de voedselveiligheid in het productieproces. HACCP staat voor 'Hazard Analysis and Critical Control Points' en heeft tot doel de veiligheid van een productieproces te beheersen. In het kader van HACCP dient in het productieproces een risicoanalyse te worden uitgevoerd. Deze analyse geeft aan op welke punten in het productieproces de aandacht zich moet richten gezien de voedselveiligheidsrisico's. Vervolgens wordt vastgesteld welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te beheersen. Een bedrijf kan er voor kiezen een eigen voedselveiligheidsplan op te stellen of te werken volgens een branche specifieke hygiënecode.

1. Werken volgens een eigen voedselveiligheidssysteem

Een bedrijf kan zelf een proces gebonden of bedrijfsgebonden HACCP-voedselveiligheidsplan opstellen. Een zelf opgesteld HACCP-voedselveiligheidsplan moet voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EG) Nr. 852/2004, inclusief de wetenschappelijke onderbouwing voor alle producten en/of processen. Dit plan zal worden beoordeeld door de NVWA.

2. Werken volgens een branch specifieke Hygiënecode

Een bedrijf kan ook gebruik maken van een door een branche opgestelde en officieel erkende hygiënecode. In artikel 8 van de verordening staat namelijk dat een branche of sector invulling geeft aan HACCP met 'gidsen voor goede praktijken'. In Nederland bekend als hygiënecodes. In het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (hoofdstuk 2, artikel 4) staan de voorschriften voor het opzetten en goedkeuren van hygiënecodes. Een bedrijf dat werkt volgens een goedgekeurde hygiënecode, voldoet automatisch aan de wet. Beide systemen moeten voldoen aan de 7 basisprincipes van HACCP.

De Hygiënecode is een door het ministerie goedgekeurd voedselveiligheidsprotocol gebaseerd op de principes van HACCP. Een hygiënecode bevat diverse, op de sector gerichte, praktische (hygiëne)maatregelen voor voedselveiligheid. Van de grondstof tot het eindproduct wordt uitgebreid omschreven welke hygiënische eisen van toepassing zijn. De eisen betreffen niet alleen het product, maar ook de bedrijfsruimten, gereedschappen, installaties en materialen waarvan gebruik wordt gemaakt en het personeel dat bij de productie is betrokken. Een overzicht van goedgekeurde Hygiënecodes, inclusief adressen en telefoonnummers, vindt u op de site van de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWA).